0

OUR SERVICES


บริษัทสยามอินเตอรนิต จำกัด เราเน้นการผลิตผ้าที่ให้ได้คุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญแล้วบริษัทยังให้บริการให้คำปรึกษาถึงการผลิตผ้าที่ลูกค้าสั่งผลิตว่าผ้าประเภทนั้นตรงกับการนำไปใช้งานหรือไม่พร้อมแนะนำประเภทของผ้าแต่ละชนิดว่าควรเป็นผ้าประเภทใดนอกจากนี้บริการที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งดีการส่งมอบงานตรงตามกำหนดไม่ให้เกิดการล้าช้าบริษัทสยามอินเตอรนิต จำกัด ได้ให้บริการผลิตผ้ายือหลายชนิด ได้แก่

1.ผ้าหน้าเดียว  เช่น ผ้าซิงเกิ้ลเจอร์ซีย์,ผ้าหล่อบุ้ง,ผ้าริบ,ผ้าอินเตอร์ล๊อคชักล่อง

2.ผ้าสองหน้า  เช่น ผ้าลาคราส,ผ้าขูดขน,ผ้าท๊อปดาย,ผ้าเวอร์รัว